Manon Jager

Bewindvoering: zorg & curatele

Manon is sinds september 2018 werkzaam bij Yvon bewindvoering. In haar dagelijkse werk houdt zij zich bezig met de zorgstukken van curatele. Tevens is zij onderdeel van het intaketeam en voert de intakegesprekken.