COVID-19 maatregelen bij akte ondertekening koper en verkoper

30/10
/2020

Maak gebruik van een volmacht

In verband met de verder aangescherpte richtlijnen inzake COVID-19 heeft YVON notariaat beleid ontwikkeld voor akte ondertekening voor koper en verkoper.

Bij overdracht van de woning wordt aan de verkoper verzocht om bij volmacht te komen tekenen, zodat ondertekensessies met zo weinig mogelijk personen kunnen plaatsvinden.
Dit aanbod willen wij nu ook aan de kopende partij doen. Bij deze volmacht van de koper dient de notaris altijd aanwezig te zijn. Daar zijn notariële kosten mee gemoeid, daarom kost dit de koper 75 euro exclusief BTW extra.

YVON notariaat geeft u de gelegenheid als verkoper én koper om de volmacht te komen tekenen op ons kantoor via de vrije inloop iedere donderdag van 17.00 tot 19.00 uur.
Daarvoor hoeft u geen afspraak te maken (vergeet niet uw identiteitsbewijs mee te nemen!).

Geen gebruikmaking van deze mogelijkheid of andere dringende omstandigheden?
Indien u geen gebruik wenst te maken van deze mogelijkheid én er zich toch een spoedeisende situatie voordoet waardoor er wél een volmacht nodig is, zijn wij helaas genoodzaakt de reële kosten in rekening te brengen.

YVON notariaat probeert u in deze tijd zo goed mogelijk te ondersteunen. Het direct contact wordt zoveel mogelijk beperkt. Gesprekken met cliënten vinden met name telefonisch of via een Beeldverbinding plaats, zoals Skype of een andere applicatie. U kunt met ons contact opnemen om te overleggen welke mogelijkheden voor u het meest passend zijn.