Effect van co-ouderschap op kinderen12/03
/2019

Sinds 2009 zijn ouders wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen tijdens een scheiding. Het ouderschapsplan heeft onder andere als doel de samenwerking tussen ouders m.b.t. de opvoeding te stimuleren en ouders bewust te maken van het effect van een scheiding op een kind. Ook stimuleert het ouderschapsplan ouders de zorg en opvoeding zoveel mogelijk gelijk te verdelen en evenveel zorg te dragen. Het creëren van rust staat hierbij voorop. Het opstellen van het ouderschapsplan zorgt er dus voor dat de afspraken rondom de opvoeding van jullie kinderen vastgelegd worden. Er kan los van het opgestelde ouderschapsplan een keuze worden gemaakt voor co-ouderschap of een omgangsregeling.

co-ouderschap in cijfers

In het jaar 2000 woonde maar vijf procent van alle kinderen na een scheiding bij beide ouders. De andere 95% van de kinderen gaven aan weinig of geen contact met de andere ouder te hebben. Inmiddels is het aantal kinderen dat bij beide ouders woont 27%. Dat dit percentage nog steeds niet heel hoog is komt doordat het co-ouderschap als negatief kan worden ervaren. Dat is ook niet heel gek want tot een jaar of tien geleden dachten pedagogen nog dat kinderen na een scheiding een ‘primaire verzorger’ nodig hadden en een soort secundaire, minder belangrijke verzorger. Verschillende theorieën beweerden zelfs dat het kind niet van de primaire verzorger gescheiden mocht worden. In sommige gevallen klopt dit, maar inmiddels weten we ook dat veel kinderen minder stress ervaren wanneer ze evengoed contact hebben met beide ouders.

Drie elementen voor een goede ontwikkeling

Of het co-ouderschap werkt, verschilt natuurlijk per kind en per ouder. Maar er zijn drie elementen die elk kind nodig heeft voor een goede ontwikkeling: een goede relatie tussen de ouders, een goede relatie tussen de ouders en het kind en sociale, materiële hulpmiddelen zoals een huis, school, geld en vrienden.

Dit zijn ook de elementen die het meest onder druk komen te staan tijdens een scheiding. Wanneer je als ouders deze drie zaken weet te waarborgen, dan zorg je voor de meest prettige situatie die je kind kan hebben bij een scheiding. Het waarborgen van deze zaken komt aan bod bij het opstellen van een ouderschapsplan en kunnen natuurlijk ook worden vastgelegd in een andere vorm zoals een omgangsregeling. Het belangrijkste is dat ouders inzien dat het niet om de kwantiteit van het ouderschap gaat maar om de kwaliteit.  

Begeleiding door een mediator van YVON

Bij een scheiding komen er naast de vele emoties ook veel logistieke en financiële vragen op. We kunnen ons voorstellen dat het al snel te veel wordt daarom helpen wij je hier graag bij. Zo kunnen we bijvoorbeeld samen werken aan een goed ouderschapsplan of een omgangsregeling. Bel ons gerust voor het maken van een afspraak