Het levensloopgesprek: ouder worden

01/05
/2019

Wanneer je ouder wordt, verandert je leven. Het mooiste is dat we nooit van tevoren weten wat er precies gaat veranderen. Tegelijkertijd brengt die onzekerheid ook vragen met zich mee. Wij kijken daar graag op een positieve manier naar, want sommige dingen kunnen je ook overkomen op je 20ste, toch? Wij zijn wel van mening dat het belangrijk is vooraf keuzes te maken over welke risico’s je in het leven voor lief neemt en wat je op je eigen manier wilt vastleggen. Het draait om wat je belangrijk vindt, zelf de regie in handen houden.

Hoe kan ik de kinderen helpen bij de koop van hun eerste woning? Kan mijn partner in ons huis blijven als mij iets overkomt? Dat zijn vraagstukken waar wij je bij kunnen helpen. Tijdens een levensloopgesprek behandelen we alle vragen die bij jouw leven horen. Of je nou meer wilt weten over het schenken aan je kinderen of het vastleggen van je wensen m.b.t. ziekte of overlijden. 

Het onderdeel ziekte en overlijden duiken we graag iets verder op in, we zien namelijk in de praktijk dat mensen vaak te laat zijn met het vastleggen van hun keuzes.

 

Wat kun je regelen in geval van ziekte of een ongeval

Stel dat je ziek wordt; er zijn veel ziektebeelden die er mogelijk voor zorgen dat je bijv. financiële zaken niet meer zelfstandig kunt regelen. Zolang je wilsbekwaam bent, kun je één of meerdere personen benoemen die jou mogen helpen bij het regelen van deze zaken. Neem bijv. dementie; in een vroeg stadium ben je nog wilsbekwaam en in staat zelf beslissingen te nemen. In een later stadium zou deze deur dicht kunnen zijn. Maar in het geval van een hersenbloeding zou het kunnen zijn dat je van de een op de andere dag niet meer wilsbekwaam bent.

Wanneer je wilsonbekwaam wordt bevonden en er is geen levenstestament of volmacht opgesteld, dan krijg je met de kantonrechter te maken. Een bewindvoerder of curator wordt dan verantwoordelijk voor financiële zaken, tenzij de gezonde partner zeggenschap krijgt middels een bestuursoverdracht. Voor medische zaken kun je worden bijgestaan door je partner of naaste familie. Dit zijn de wettelijke vertegenwoordigers. 

Situatie met bestuursoverdracht aan gezonde partner
Bij een bestuursoverdracht krijgt de gezonde echtgenoot via een gerechtelijke procedure, het bestuur over de gehele gemeenschap van goederen. Hierdoor kan de gezonde partner zelf beslissingen maken over bijvoorbeeld de verkoop van het huis. 

Situatie ziekte partner onder bewind
Als één van beide partners niet wilsbekwaam is en onder bewind wordt gesteld, wordt daarmee de gemeenschap onder bewind gesteld. Dat betekent dat de gezonde partner bij grote handelingen ((vaak) boven € 1.500) toestemming moet hebben van de kantonrechter, voordat hij/zij kan handelen.

 

Notariële volmacht

In een notariële volmacht kun je al vastleggen wie jou zaken mag behartigen, om de financiële zaken maar weer aan te halen. We zien in de praktijk vaak problemen ontstaan in situaties waarbij familie of vrienden wel hulp bieden terwijl dit niet officieel is vastgelegd. Dit kan zelfs na jaren nog voor veel gedoe zorgen, dit gebeurt meestal pas als het betreffende familielid is overleden.

 

Levenstestament

Naast de financiële zaken is je gezondheidsvraagstuk vaak nog veel belangrijker. Je bent misschien niet meer in staat om hierover beslissingen te nemen. Je kunt jouw wensen vooraf vastleggen evenals zaken omtrent je onderneming, huisdieren en niet te vergeten je digitale leven en de wachtwoorden die daarbij horen. Al je wensen kun je in eigen woorden vastleggen in een levenstestament. 

 

Wat kun je regelen in geval van overlijden

Testament

Een testament is iets wat de meeste mensen wel kennen: een document waarin je samen met de notaris vastlegt wat er met je nalatenschap moet gebeuren. Wanneer er geen testament is bepaalt de wet wat er met je nalatenschap gebeurt. De wetgever hanteert hierin de standaard regels. Wil je hiervan afwijken of vind je het belangrijk om vooraf bijv. een executeur, bewindvoerder of voogd -in geval van minderjarige kinderen- aan te wijzen. Dan is het belangrijk om na te denken over je eigen wensen met betrekking tot de nalatenschap en dit vast te leggen.

 

Levensloopgesprek

Omdat dit soort vraagstukken bij het leven horen hebben wij het levensloopgesprek toegevoegd aan ons dienstenpakket. Een gesprek waar het niet draait om een vooraf bepaalde dienst, maar juist om jouw leven en alles wat daarbij komt kijken. Wij adviseren je en helpen je om stil te staan bij de juiste levensvragen. Benieuwd? Plan een levensloopgesprek in via 0512-368080 of via onderstaand contactformulier.