Let op: wijzigingen in het (wettelijke) huwelijksvermogensrecht!

16/06
/2017

Wanneer je vanaf 1 januari 2018 in het huwelijk treedt, zullen er een aantal zaken veranderen met betrekking tot de wettelijke gemeenschap van goederen. Wanneer je er op dit moment voor kiest om niet onder huwelijkse voorwaarden te trouwen, kies je er automatisch voor om in algehele gemeenschap van goederen te trouwen. Dit is straks niet langer zo. De wettelijke regels die hiervoor zijn geschreven worden veranderd en gaan vanaf komend jaar in. 

Nu is het zo dat echtgenoten alles delen, of zij dit nu voor of tijdens het huwelijk hebben verkregen. Straks zullen echtgenoten in principe alleen nog delen wat zij tijdens het huwelijk hebben opgebouwd. Daarnaast vallen erfenissen en schenkingen straks altijd buiten deze (beperkte) gemeenschap van goederen. 

De nieuwe regels gelden dus alleen voor mensen die vanaf 1 januari 2018 gaan trouwen. Voor mensen die voor die datum in het huwelijk treden, blijven de huidige regels van toepassing.

Hieronder zijn een aantal voorbeelden omschreven van veranderingen die gaan plaats vinden wanneer je ervoor kiest om in gemeenschap van goederen te trouwen: 

1. Gemeenschappelijke bezittingen 

Onder de nieuwe gemeenschap van goederen vallen bezittingen die partners samen in eigendom hebben ook voordat zij in het huwelijk zijn getreden. Wanneer ongehuwde partners bijvoorbeeld een woning hebben gekocht waarbij één partner minder aandeel bezit dan de ander, zullen ze na hun huwelijk de woning beide voor 50% bezitten. Wanneer je dit wilt voorkomen, zullen er huwelijkse voorwaarden gemaakt moeten worden.

2. Privé schulden

Bovenstaand voorbeeld geldt ook voor schulden die voortkomen uit gemeenschappelijke goederen. Bijvoorbeeld schulden die zijn opgebouwd bij de aankoop van een woning. Wanneer één van beide partijen voor de aankoop van de woning een lening bij de bank is aangegaan, of meer eigen geld heeft in gelegd dan zijn/haar partner, valt ook deze onderlinge schuld/vordering in de gemeenschap en komt daarmee voor de helft te vervallen! Met name bij een latere scheiding zal dit als een onaangename verrassing komen.

Wanneer een echtgenoot schulden heeft die niet voortkomen uit gemeenschappelijke bezittingen, kan de echtgenoot van de schuldenaar dankzij de nieuwe regeling, goederen van de schuldenaar aanwijzen waarop een schuldeiser zich wil verhalen. Mochten deze goederen niet voldoende zijn om de privé schulden te voldoen, dan kan de schuldeiser zich alsnog verhalen op gemeenschappelijke bezittingen. Hierbij is de schuldeiser wel verplicht de helft van die opbrengst uit te keren aan zijn echtgenote, de niet-schuldenaar.

3. Meewerkende partner in onderneming 

Wanneer een partner meewerkt in het bedrijf van de ander (waarbij het bedrijf dus tot het privévermogen van die partner behoort) is er onder het nieuwe recht een speciale regeling opgenomen. In dat geval heeft de gemeenschap van goederen recht op een "redelijke vergoeding" voor de kennis, vaardigheden en arbeid van de meewerkende echtgenoot, een soort loon dus. Omdat het niet gebruikelijk zal zijn deze vergoeding tijdens het huwelijk te betalen zal de echtgenoot die eigenaar is van de onderneming deze "redelijke vergoeding" waarschijnlijk bij het einde van het huwelijk in één keer moeten voldoen.

Dit bedrag kan in de jaren van het huwelijk behoorlijk zijn opgelopen!

Ook hier geldt dat zonder een goede regeling voor het huwelijk dit bij het einde van het huwelijk tot grote (financiële) problemen voor het bedrijf kan leiden.

Zijn er voor jou nog onduidelijkheden of wil je graag eens met ons om tafel? Neem dan gerust contact met ons op of loop eens binnen voor een afspraak.