Nieuwe wetgeving partneralimentatie

14/10
/2019

Nieuwe termijn partneralimentatie is maximaal 5 jaar.

 

Na de Tweede Kamer heeft ook de Eerste Kamer de wet tot beperking van de duur van de Partneralimentatie aangenomen. De wet zal per 1 januari 2020 in werking treden. Op grond van deze nieuwe wet is de termijn waarop partneralimentatie wordt betaald de helft van de duur van het huwelijk. Met als maximum een termijn van 5 jaren. Deze termijn is op basis van de huidige wet twaalf jaar. 

 

Uitzonderingen op de nieuwe wetgeving partneralimentatie: 

Langdurige huwelijken

Voor langdurige huwelijken langer dan 15 jaren, waarbij de alimentatiegerechtigde ten hoogste 10 jonger is dan de AOW leeftijd. In dat geval geldt dat de partneralimentatie niet eerder eindigt dan op het tijdstip waarop de alimentatiegerechtigde de AOW leeftijd bereikt, dus maximaal 10 jaar.

Huwelijken met jonge kinderen

Voor huwelijken met jonge kinderen onder de 12 jaar. De partneralimentatie loopt dan door tot het jongste kind de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt, dus maximaal 12 jaar.

Alimentatiegerechtigden van vijftig jaar en ouder 

Voor alimentatiegerechtigden van vijftig jaar en ouder die langer dan vijftien jaar getrouwd zijn, geldt dat zij recht hebben op tien jaar alimentatie. Deze uitzondering vervalt over zeven jaar.

 

Wanneer geldt de nieuwe wetgeving m.b.t. partneralimentatie

De wet geldt voor alle nieuwe gevallen na 1 januari 2020. Als er voor die datum al een verzoekschrift is ingediend of een alimentatie is vastgesteld, blijven de huidige termijnen gelden.

Een verkorting van de termijn zal niet in alle gevallen passend zijn. De rechter zal altijd kijken naar het individuele geval, waarvoor een afwijking van de hoofdregel mogelijk blijft.

Er is dan ook een hardheidsclausule voor schrijnende gevallen opgenomen. Hierbij kan gedacht worden aan alimentatiegerechtigden die die tijdens het huwelijk arbeidsongeschikt of ziek is geworden of de zorg hebben gedragen voor een ziek of gehandicapt kind. Hoe dit precies zal uitpakken is nog niet bekend en zal worden overgelaten aan de rechtspraak. 

Nu de wet op 1 januari 2020 in werking treedt is het van belang hierop te anticiperen. Het kan verstandig zijn om nog dit jaar een verzoekschrift in te dienen of juist te wachten. In ieder geval is goed advies belangrijk!

 

Wilt u weten wat de nieuwe wet voor u betekent, neem dan contact op met Yvon advocatuur & mediation.