Ondernemers opgelet

08/10
/2015

Waarom een b.v.?

Een B.V. (officieel: een besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid) is een rechtsvorm die in het bijzonder geschikt is voor (kleine) zelfstandigen en zzp-ers. In grote lijnen zijn er twee hoofdredenen om te kiezen voor een B.V. boven (bijvoorbeeld) een eenmanszaak.

Ten eerste biedt een B.V. bescherming tegen aanspraken van derden wanneer het tegenzit; de B.V. is juridisch de “ondernemer” en wordt aangesproken voor zakelijke schulden en schade en (in principe) niet de eigenaar.

Daarnaast kan een B.V. voor een onderneming fiscaal voordelig zijn. Enerzijds door het lagere gecombineerde tarief van vennootschapsbelasting en inkomstenbelasting en anderzijds doordat de heffing van inkomstenbelasting voor een groot deel kan worden uitgesteld. In het bijzonder wanneer wordt gewerkt met een zogenaamde Holding-Werkmaatschappij-constructie kan hiervan optimaal worden geprofiteerd.

Met het invoeren van de flex-B.V. is het oprichten van een nieuwe B.V. een heel stuk eenvoudiger geworden. Er hoeft namelijk geen minimumkapitaal meer te worden gestort; een kapitaal van slechts € 100,00 of zelfs maar € 1,00 is voldoende. Ook is de verklaring van geen bezwaar (een toetsing door het ministerie van Justitie) bij de oprichting van de B.V. afgeschaft. Het oprichten van een nieuwe B.V. kan daarom op heel korte termijn worden geregeld.

Nadelen van een B.V.
Heeft een B.V. ook nadelen? Ja, vooral voor kleinere ondernemers kan het voordeliger zijn om te kiezen voor een eenmanszaak. Aan een B.V. zijn namelijk hogere kosten verbonden (denk hierbij aan kosten voor de Kamer van Koophandel en de accountant). Ook fiscaal is een B.V. bij een kleine onderneming “duurder” dan een eenmanszaak, doordat het gecombineerde tarief van de vennootschapsbelasting en de inkomstenbelasting hoger uitvalt en er bij een B.V. niet geprofiteerd kan worden van aftrekposten zoals de zelfstandigenaftrek. Wel wordt het verschil tussen een onderneming in de vorm van een B.V. en een onderneming in de vorm van een eenmanszaak door fiscale veranderingen kleiner.

Is een B.V. iets voor mij?
Of een B.V. iets voor u is zal veelal afhangen van de afweging tussen enerzijds de grotere bescherming van uzelf als ondernemer tegen zakelijke schulden en schade en anderzijds de kosten en fiscale gevolgen van de onderneming in de B.V. Daarnaast moet vaak ook de reeds bestaande onderneming worden ingebracht in de nieuwe B.V.; een handeling waaraan grote fiscale consequenties kunnen zitten. Wij adviseren u daarom bij het oprichten van een nieuwe B.V. altijd vooraf contact op te nemen met uw accountant/belastingadviseur

Wat kan YVON hierin voor u betekenen?
Voor het oprichten van de B.V. is altijd de tussenkomst van een notaris vereist.

Yvon Notariaat kan de gehele oprichting, dus inclusief het opstellen van de statuten van de B.V., het verzorgen van het aandeelhoudersregister en het regelen van de inschrijving van deze nieuwe B.V. bij de Kamer van Koophandel, voor u verzorgen.

Wanneer u enig aandeelhouder en enig bestuurder van de nieuwe B.V. wordt en er geen (bestaande) onderneming behoeft te worden ingebracht, dan bedragen de kosten voor de oprichting van de nieuwe B.V. € 350,00 (exclusief BTW en kosten Kamer van Koophandel).

Kiest u voor de combinatie met een Holding of Beheer-B.V. dan bedragen de kosten voor het oprichten van beide nieuwe B.V.’s (een Holding of Beheer-B.V. en een Werkmaatschappij) samen € 550,00 (exclusief BTW en kosten Kamer van Koophandel).

Heeft u belangstelling? Neem dan contact op voor een vrijblijvend gesprek over de mogelijkheden van de oprichting van een nieuwe B.V.