Schenken zonder schenkbelasting

02/11
/2017

Ieder jaar kunt u er voor zorgen dat uw vermogen op papier kleiner wordt door een gedeelte daarvan te schenken aan (bijvoorbeeld) uw kinderen, zonder dat zij daarover schenkbelasting hoeven te betalen!

Een papieren schenking zorgt ervoor dat u een schuld aan de begiftigde krijgt, maar deze niet daadwerkelijk hoeft te betalen. De begiftigde heeft tegelijkertijd dus een vordering, maar geen geld op zijn/haar bankrekening. Aan een papieren schenking zitten naast de voordelen ook een aantal verplichtingen, waar wij u graag meer over vertellen.

Om ervoor te zorgen dat de begiftigde geen belasting hoeft te betalen, kan er in bepaalde gevallen gebruik worden gemaakt van een vrijstelling. Naast de papieren schenking, zijn er ook verhoogde vrijstellingen voor bijzondere uitgaven (die u wel daadwerkelijk moet overmaken). De vrijstellingen voor 2017 zien er als volgt uit:

De relatie met de schenker

Maximale vrijstelling in 2017

Waarvoor moet de schenking worden gebruikt?

(pleeg)kind

€ 5.320

mag zelf worden bepaald

(pleeg)kind tussen de 18 en 40 jaar

€ 25.526

mag zelf worden bepaald

€ 53.176

een dure studie

€ 100.000

de eigen woning

een ander, bijvoorbeeld als de schenken de oom, tante of grootouders zijn

€ 2.129

mag zelf worden bepaald

een ander en de begiftigde is tussen de 18 en 40 jaar

€ 100.000

de eigen woning

 U kunt niet altijd van alle vrijstellingen gebruik maken. Ook is het combineren van vrijstellingen niet altijd mogelijk. Benieuwd naar uw opties en de voordelen van het schenken op papier? Bel (0512-368080) of mail (info@yvon.nl) ons voor het maken van een vrijblijvend gesprek bij onze (kandidaat-)notaris!