Wat u kunt verwachten van YVON in verband met het Corona Virus:

13/03
/2020

De woningoverdrachten en hypotheken

 

VOORFASE: Uw koopovereenkomst is getekend en het ligt bij de notaris om de akte van levering voor te bereiden voor verkoper en koper en vervolgens de hypoteekakte voor de koper.

 

DE OVERDRACHT ZELF

Om de afspraken de komende weken en vooral de piek rond de 1e van de maand april goed te laten verlopen bieden wij u de mogelijkheid om:

*Volmacht verkoper: Vooraf en tijdig de medewerker van YVON machtigen om de akte van levering namens hem of haar te ondertekenen. U ontvangt per post of per mail alle informatie vooraf.

De sleutel wordt ingeleverd op de dag van inspectie bij YVON.

Extra kosten: 85 euro inclusief btw.

*Volmacht koper mét hypotheek: Volmacht in bijzijn van en ondertekend mede door de notaris in verband met de hypotheek: Notariele volmacht. Dit betekent dat deze volmacht in bijzijn en met de notaris wordt getekend op ons kantoor.

Extra kosten: 160 euro inclusief btw.

 

Testamenten, samenwoningscontracten en volmachten (Levenstestamenten)

 

Er zijn volop redenen om nú een testament op te laten maken. Wensen die te maken kunnen hebben met andere ziektebeelden.

U kunt het bespreken bij ons op kantoor; wij proberen enige afstand te houden van u om uzelf en ons te beschermen. U kunt gewoon komen voor de ondertekening op ons kantoor. 

 

SPOED TESTAMENT

Indien u echter in de ongelukkige omstandigheid terecht komt van thuis quarantaine of ziekenhuis dan kan een dringend gewenst testament of contract bij u worden getekend onder gebruikmaking van video materiaal.

Een dergelijke spoedeisende ondertekening neemt extra kosten met zich mee: 150 euro inclusief btw binnen 10 km. Daarbuiten op aanvraag. Ingeval van gedwongen aanwezigheid van 2 getuigen: 250 euro inclusief btw.

 

Bereikbaarheid telefonisch van ons kantoor

Door de onrust in de maatschappij en de vele zaken die wij onder ons hebben, wordt onze receptie zwaar belast met telefonisch verzoeken om informatie. Daar hebben wij alle begrip voor en intern proberen we de telefoontjes direct te beantwoorden. Dit betekent dat u soms enige tijd moet wachten. Graag de mail gebruiken: Wij reageren z.s.m.