Wat u kunt verwachten van YVON in verband met het Corona Virus, update 17 maart 2020

17/03
/2020

Update op eerder nieuwsbericht

De woningoverdrachten en hypotheken

Alle partijen worden telefonisch geïnformeerd en dringend verzocht in te gaan op de uitnodiging om een volmacht tot verkoop en aankoop (met hypotheek) te komen tekenen op kantoor van YVON. Deze kosten worden niet in rekening gebracht. Indien een verkoper verhinderd is, kan de volmacht worden gescand maar dan wordt er uit voorzorg wel telefonisch contact opgenomen om navraag te doen.

Deze werkwijze is vanaf 16 maart j.l. ingezet en wordt zeer positief ontvangen door onze clienten en dienstverleners om ons heen. Mocht u op onze uitnodiging niet ingaan en op een later tijdstip wél een volmacht willen geven, dán worden er wél kosten in rekening gebracht namelijk 175 euro inclusief btw. (qua tijdstip om langs te komen wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met úw beschikbaarheid!)

 

Aktepassering: gescheiden partijen

De bestaande afspraken deze week vinden zo nu en dan nog plaats met akte passering, maar verkoper en koper zitten niet bij elkaar in 1 ruimte: De entree voor verkoper en koper is gescheiden. Lees de aanwijzingen op de buitendeuren van Berglaan 2 en 6! Bij het aan tafel zitten met de (kandidaat-) notaris wordt in alle ruimtes rekening gehouden met de afstand van meer dan 1 meter. Voor de ondertekening van genoemde volmachten wordt deze gescheiden entree en ontvangt ook gehanteerd.

 

Testamenten, samenwoningscontracten en volmachten (Levenstestamenten)

Clienten die om welke reden dan ook hun samenleving willen vastleggen, testamenten of levenstestamenten (=volmacht) willen regelen, kunnen telefonisch of per mail (info@yvon.nl) contact met ons zoeken. Wij sturen eerst vragenlijsten digitaal of per post. Deze vragenlijsten vult u in en aan de hand daarvan maken wij de documenten. Die krijgt u vervolgens toegestuurd en de voorstellen worden met u telefonisch besproken: Deze telefoongesprekken worden voor ons dossier opgenomen.

Daarna worden deze documenten contactloos getekend door de notaris.

 

SPOED TESTAMENT

Indien u echter in de ongelukkige omstandigheid terecht komt van thuis quarantaine of ziekenhuis dan kan een dringend gewenst testament of contract bij u worden getekend onder gebruikmaking van video materiaal. Een dergelijke spoedeisende ondertekening neemt extra kosten met zich mee: 150 euro inclusief btw binnen 10 km. Daarbuiten op aanvraag. Ingeval van gedwongen aanwezigheid van 2 getuigen: 250 euro inclusief btw.

  

Advocatuur

Voor de clienten van de advocatuur: De rechtbanken zijn in beginsel voor publiek  gesloten en alleen in spoedeisende zaken zal een zitting plaatsvinden. Nieuwe zaken, zoals echtscheidingen kunnen gewoon worden aangebracht en zullen door de rechtbank in behandeling worden genomen. Lopende zaken worden zoveel mogelijk op de gebruikelijke wijze afgehandeld

Uiteraard houden wij u van het verloop van uw zaak op de hoogte. Verder zullen alle nieuwe zaken telefonisch worden voorbereid met u.

 

Bewindvoering

De bewindvoerders zullen zo veel mogelijk thuis werken: Het telefonisch spreekuur gaat daarom gewoon door. Iedere bewindvoerder is ook thuis bereikbaar via ons telefoonsysteem. De betalingen vinden volgens de afspraken met u dagelijks plaats.

  

Bereikbaarheid telefonisch van ons kantoor

Er is een minimaal team van medewerkers aanwezig, echter alle medewerkers zijn ook thuis telefonisch bereikbaar.