Mediation

Als mediators zorgen we ervoor dat je in een conflictsituatie met elkaar in gesprek blijft. Vaak is het vertrouwen ver te zoeken in deze situaties. Dit zorgt ervoor dat conflicten onnodig lang duren en kunnen escaleren. Het inschakelen van een mediator is dan een goede manier om samen te werken aan een oplossing. Wij kiezen geen partij en alles wat tijdens de mediation gesprekken wordt besproken is vertrouwelijk en valt onder de geheimhoudingsplicht.  

Mediation kan in verschillende situaties uitkomst bieden. Bij scheidingen zorgen we ervoor dat alles in goede banen wordt geleid en ook bij arbeidsconflicten werken we als onafhankelijke partij aan oplossingen.