IT Notaris

Zekerheid over de software die je gebruikt

Als je een onderneming hebt, is de kans groot dat je veel gebruik maakt van software. Of misschien ben jij wel de software leverancier die ervoor zorgt dat honderden ondernemers dagelijks hun werkzaamheden soepel kunnen uitvoeren. Neem bijvoorbeeld administratiesoftware of het CRM systeem waarin alle informatie omtrent het klantenbestand staat. Het is bijna een vanzelfsprekendheid dat deze software werkt. Maar wat gebeurt er als de leverancier van de software door een calamiteit weg zou vallen? Kan een ondernemer dan nog wel aan haar verplichtingen voldoen? Als notaris geven we je de zekerheid dat je de door jouw gebruikte software altijd kunt blijven gebruiken.

 

Hoe werkt het: software escrow

Voor zowel de softwareleverancier als voor de gebruiker (licentienemer) van de software een zogenaamde software escrow regeling treffen. Hierbij wordt de broncode van de software in bewaring genomen door de notaris. Vanzelfsprekend leggen we hierbij goed vast wie het intellectueel eigendom heeft op de broncode.

We beschermen de intellectuele eigendomsrechten van de licentiegever maximaal maar we verankeren ook de rechten van de licentienemer. Zo hebben beide de garantie, dat het gebruiksrecht van de software altijd behouden blijft en worden ook de rechten van de softwareleverancier gewaarborgd.

Wanneer de software leverancier in het geval van een calamiteit niet meer in staat is om de software te blijven leveren, dan wordt de broncode door ons afgegeven aan de licentienemers die zijn aangesloten bij de software escrow regeling. Daardoor kun je als licentienemer de software blijven gebruiken en de broncode onderhouden en doorontwikkelen. Vanzelfsprekend bieden wij in zo’n situatie altijd ondersteuning!

EEN VRIJBLIJVENDE AFSPRAAK MAKEN?