Ondernemen

Een bedrijf starten is uw eerste stap. De eerste vraag die daarbij hoort is: in welke rechtsvorm?

Gedurende het bestaan van uw bedrijf kunnen er nog veel meer vragen opkomen over bedrijfsuitbreiding, vreemd kapitaal, een tweede (of derde) BV oprichten, een bedrijfsoverdracht, lastige tijden, bedrijfsbeëindiging of een onverhoopt faillissement. Er kunnen zich natuurlijk ook persoonlijke vragen voordoen. Wie neemt uw zaken waar als u dat (even) niet meer kan? Wat gebeurt er met uw bedrijf als u komt te overlijden? Ook op deze persoonlijke vragen hebben wij een antwoord.

Rechtsvormen

Naast de besloten vennootschap (BV) en de naamloze vennootschap (NV) kent het Nederlandse recht nog veel meer ondernemingsvormen, zoals de stichting, de vennootschap onder firma (VOF), de vereniging en de eenmanszaak. Iedere vorm heeft zijn eigen voor- en nadelen. Natuurlijk speelt ook uw persoonlijke situatie een rol bij de keuze.

De flex BV

Sinds 1 oktober 2012 kent Nederland de flex(ibele) BV. Hierdoor is het mogelijk een BV op te richten met een veel lager startkapitaal, namelijk maar € 1,- ! Natuurlijk is het ook mogelijk om uw huidige startkapitaal om te zetten, door bijvoorbeeld afstempeling van uw aandelen. 

Ideeën beschermen

Hoe kunt u uw idee of uw werk het beste beschermen? Het laatste wat u wilt, is dat een ander er met uw plannen vandoor gaat. Ook hierbij kunnen wij u helpen

Kamer van koophandel

Ook zorgen wij ervoor dat de Kamer van Koophandel op de hoogte wordt gesteld van uw genomen stappen. Wanneer er bij uw oprichting of een wijziging van uw onderneming formulieren moeten worden ingediend, loopt dit natuurlijk ook via ons.

Aandeelhoudersregister

Ook het bijwerken van uw aandeelhoudersregister kan natuurlijk bij YVON. Wanneer uw oprichting of wijziging bij ons plaatsvindt, zorgen wij hier voor. Heeft u vragen over uw aandeelhoudersregister of is deze voor uw gevoel niet up to date? Klop dan eens aan.