Veilig thuis - In gesprek over onbehoorlijke beïnvloeding bij ouderen

22/04
/2024

10-06-2024

Op 15 juni is er jaarlijks wereldwijd aandacht voor het bewustzijn van ouderenmishandeling. Het gaat hierbij om fysieke, mentale of seksuele mishandeling maar ook financiële uitbuiting of verwaarlozing. Om hier extra aandacht voor te vragen, organiseert Veilig Thuis Friesland op maandag 10 juni een gratis bijeenkomst: “In gesprek over onbehoorlijke beïnvloeding bij ouderen”.

Lezing onbehoorlijke beïnvloeding bij ouderen
Prof. mr. Kees Blankman trapt de dag af met een lezing. Blankman is bijzonder hoogleraar juridische bescherming van ouderen. Hij adviseert, traint, publiceert en doet onderzoek met aandacht voor wilsonbekwaamheid en onbehoorlijke beïnvloeding.

Waar en wanneer?
• Maandag 10 juni 2024
• 9.00 – 14.00 uur | inclusief lunch
• Met lezing en interactieve workshop
• Locatie: Kanselarij, Leeuwarden
• Gratis

Voor wie?
Werkt u vanuit uw beroepsgroep met (kwetsbare) ouderen, of bent u beleidsmatig verantwoordelijk voor de ouderenzorg, dan bent u van harte welkom op deze inspiratie ochtend.